DODÁVAME UDRŽATEĽNOSŤ

Náš Záväzok
Vyrábať čoraz udržateľnejšie obaly a podporiť informované použitie
Kladieme dôraz na udržateľnosť našich produktov počas celého životného cyklu.

Počas výroby: Ekologický dizajn znižuje množstvo materiálu, energie na prepravu a logistický dopad, napríklad vďaka použitiu menšieho chladiaceho priestoru.

Pri použití: pomáhame redukovať potravinový odpad, ktorý tiež znečisťuje životné prostredie.

Na konci životného cyklu: snažíme sa šíriť náležité informácie súvisiace s pravidlami likvidácie.

Náš strategický plán

OBEHOVÉ
RIEŠENIA

ENVIRONMENTÁLNE
ČISTENIE

ENVIRONMENTÁLNA
STOPA

SPOLOČENSKÝ
DOPAD

Cieľom je obehovosť v celom dodávateľskom reťazci

Inovácie vždy nakoniec majú pozitívny efekt. Začíname silným záväzkom v oblasti výskumu a vývoja, ktorého cieľom je vytvoriť obehovejšie a udržateľnejšie produkty. Celá skupina je vedená inováciami a zapojená do kľúčovej úlohy spoločnosti: zvýšiť udržateľnosť dodávateľského reťazca. Ambiciózny projekt, ktorý presadzujeme v spolupráci s regulačnými orgánmi vo všetkých 13 krajinách, v ktorých pôsobíme.

Chceme riešiť zdroj problému.

Riešenie sa zdá byť veľmi vzdialené. Problematika plastov v moriach nás ovplyvňuje a budeme proti nim bojovať dvomi spôsobmi:
aktiváciou partnerstiev s dodávateľmi rPET z najrizikovejších oblastí, aby sme zvýšili povedomie o tomto probléme a stimulovali obehové hospodárstvo.
organizáciou podujatí na zber odpadu v našich regiónoch pozdĺž pobreží a riek, so zapojením spolupracovníkov a partnerov.

Vplyv meriame, aby sme ho mohli naďalej znižovať.

Riešenie sa zdá byť veľmi vzdialené. Problematika plastov v moriach nás ovplyvňuje a budeme proti nim bojovať dvomi spôsobmi:
aktiváciou partnerstiev s dodávateľmi rPET z najrizikovejších oblastí, aby sme zvýšili povedomie o tomto probléme a stimulovali obehové hospodárstvo.
organizáciou podujatí na zber odpadu v našich regiónoch pozdĺž pobreží a riek, so zapojením spolupracovníkov a partnerov.

Ceníme si našich ľudí a územia

Pre udržateľnejšiu budúcnosť. Naša politika oceňuje mladé talenty a je blízko danému územiu. Sme odhodlaní podporiť osvedčené postupy, pracovnú etiku a šírenie jasných a overených informácií, organizovať školenia a podujatia na zvýšenie povedomia pre školy a komunity. Investujeme do zdravia, bezpečnosti a do kľúčových hodnôt, ktoré môžu zaručiť blaho našich zamestnancov.

POTREBUJETE PODROBNÉ INFORMÁCIE?

SPOJTE SA S NAMI!

Nechajte nám svoje telefónne číslo, a my Vám zavoláme späť

Telefon

Kliknutím na tlačidlo „Prijímam“ týmto vyhlasujem, že som prijal pravidlá ochrany osobných údajov

popr. vyplňte formulár s Vašim dotazom.

Kontaktný Formulár