DODÁVAME UDRŽATEĽNOSŤ

Náš Záväzok
Vyrábať čoraz udržateľnejšie obaly a podporiť informované použitie
Kladieme dôraz na udržateľnosť našich produktov počas celého životného cyklu.

Počas výroby: Ekologický dizajn znižuje množstvo materiálu, energie na prepravu a logistický dopad, napríklad vďaka použitiu menšieho chladiaceho priestoru.

Pri použití: pomáhame redukovať potravinový odpad, ktorý tiež znečisťuje životné prostredie.

Na konci životného cyklu: snažíme sa šíriť náležité informácie súvisiace s pravidlami likvidácie.

Náš strategický plán

OBEHOVÉ
RIEŠENIA

ENVIRONMENTÁLNE
ČISTENIE

ENVIRONMENTÁLNA
STOPA

SPOLOČENSKÝ
DOPAD

Cieľom je obehovosť v celom dodávateľskom reťazci

Inovácie vždy nakoniec majú pozitívny efekt. Začíname silným záväzkom v oblasti výskumu a vývoja, ktorého cieľom je vytvoriť obehovejšie a udržateľnejšie produkty. Celá skupina je vedená inováciami a zapojená do kľúčovej úlohy spoločnosti: zvýšiť udržateľnosť dodávateľského reťazca. Ambiciózny projekt, ktorý presadzujeme v spolupráci s regulačnými orgánmi vo všetkých 13 krajinách, v ktorých pôsobíme.

Chceme riešiť zdroj problému.

Riešenie sa zdá byť veľmi vzdialené. Problematika plastov v moriach nás ovplyvňuje a budeme proti nim bojovať dvomi spôsobmi:
aktiváciou partnerstiev s dodávateľmi rPET z najrizikovejších oblastí, aby sme zvýšili povedomie o tomto probléme a stimulovali obehové hospodárstvo.
organizáciou podujatí na zber odpadu v našich regiónoch pozdĺž pobreží a riek, so zapojením spolupracovníkov a partnerov.

Vplyv meriame, aby sme ho mohli naďalej znižovať.

Riešenie sa zdá byť veľmi vzdialené. Problematika plastov v moriach nás ovplyvňuje a budeme proti nim bojovať dvomi spôsobmi:
aktiváciou partnerstiev s dodávateľmi rPET z najrizikovejších oblastí, aby sme zvýšili povedomie o tomto probléme a stimulovali obehové hospodárstvo.
organizáciou podujatí na zber odpadu v našich regiónoch pozdĺž pobreží a riek, so zapojením spolupracovníkov a partnerov.

Ceníme si našich ľudí a územia

Pre udržateľnejšiu budúcnosť. Naša politika oceňuje mladé talenty a je blízko danému územiu. Sme odhodlaní podporiť osvedčené postupy, pracovnú etiku a šírenie jasných a overených informácií, organizovať školenia a podujatia na zvýšenie povedomia pre školy a komunity. Investujeme do zdravia, bezpečnosti a do kľúčových hodnôt, ktoré môžu zaručiť blaho našich zamestnancov.

POTREBUJETE PODROBNÉ INFORMÁCIE?

SPOJTE SA S NAMI!

Nechajte nám svoje telefónne číslo, a my Vám zavoláme späť

Kliknutím na tlačidlo „Prijímam“ týmto vyhlasujem, že som prijal pravidlá ochrany osobných údajov

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

popr. vyplňte formulár s Vašim dotazom.

Kontaktný Formulár