SUSTAINABILITY SERVED

Angajamentul nostru
Producerea de ambalaje tot mai sustenabile și promovarea utilizării responsabile a acestora
Acordăm atenție sustenabilității produselor noastre, în toate fazele ciclului de viață utilă a acestora.

În faza de producție: Designul ecologic reduce cantitatea de materiale și consumul de energie, inclusiv pe durata transportului, precum și impactul logistic, de exemplu prin utilizarea unui spațiu frigorific minim.

În faza de utilizare: performanțele permit o reducere a risipelor de alimente, ce cauzează totodată și poluarea mediului înconjurător.

La finalul duratei de viață utilă:  ne străduim să divulgăm o corectă cunoaștere a regulilor de eliminare.

Planul Nostru Strategic

SOLUȚII CIRCULARE

CURĂȚENIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

AMPRENTA ASUPRA MEDIULUI

IMPACTUL SOCIAL

Obiectivul îl reprezintă aplicarea de soluții circulare în întregul lanț logistic

Inovația se transformă întotdeauna într-un avantaj. Pornim de la o implicare asiduă în Cercetare & Dezvoltare, pentru a realiza produse tot mai circulare și sustenabile. Sub impulsul inovației, întregul grup este implicat în rolul cheie pe care îl joacă firma: transformarea lanțului logistic al plasticului într-unul sustenabil. Un proiect ambițios, pe care îl continuăm în cadrul unei rețele formate împreună cu autoritățile de reglementare din cele 12 țări în care ne desfășurăm activitatea.

Dorim să intervenim chiar la originea problemei

Soluția este una cu bătaie lungă. Problema plasticului din mări și oceane ne privește și pe noi și o vom aborda în două modalități:

  • prin instaurarea de parteneriate cu furnizori de rPET-uri, proveniți din zonele mai expuse la riscuri, în vederea sensibilizării pe această temă și stimulării economiei circulare.
  • prin organizarea de evenimente de colectare pe teritoriile noastre, de-a lungul coastelor și râurilor, implicând totodată colaboratori și stakeholders.

Măsurăm impactul asupra mediului, pentru a continua să-l reducem.

Soluția este una cu bătaie lungă. Problema plasticului din mări și oceane ne privește și pe noi și o vom aborda în două modalități:

  • prin instaurarea de parteneriate cu furnizori de rPET-uri, proveniți din zonele mai expuse la riscuri, în vederea sensibilizării pe această temă și stimulării economiei circulare.
  • prin organizarea de evenimente de colectare pe teritoriile noastre, de-a lungul coastelor și râurilor, implicând totodată colaboratori și stakeholders.

Recunoaștem valoarea personalului nostru și a teritoriilor noastre

Pentru un viitor mai sustenabil. Politica noastră pune în valoare tinerele talente și este apropiată de teritoriu. Ne implicăm pentru a fi promotorii bunelor practici, ai eticii muncii și pentru a pune la dispoziție informații precise și verificate, organizând evenimente de formare și sensibilizare, ce se adresează școlilor și comunităților. Investim în sănătate și siguranță, pe care le considerăm valori fundamentale ce pot garanta starea de bine a colaboratorilor noștri.

DO YOU NEED A DETAILED INFORMATION?
GET IN TOUCH
Insert your phone number, we will call you back
Prin prezenta declar că am acceptat reglementările privind protecția datelor. *
Or fill the form to ask us a question
CONTACT FORM