Tehnološko Pakovanje

MAP I SKIN

Tehnologija pakovanja prehrambenih proizvoda je dugo vremena korišćena isključivo radi higijenskih i logističkih razloga. Snažan razvoj industrije pakovanja je išao u korak sa potrebama proizvođača i krajnjih korisnika radi pospešivanja svih aspekata proizvoda: higijene, prezentacije, i samim tim krajnjim kvalitetom proizvoda.

Nakon razvoja novih tehnoloških pakovanja, konačno je omogućeno i poboljšanje roka proizvoda bez dodatnih intervencija na recepturi, i bez potrebe za aditivima i konzervansima. Ovim je omogućen duži rok trajanja kvalitetnih, svežih proizvoda.

Svakako, pre razmišljanja o produženju roka trajanja, treba znati šta se podrazumeva pod rokom trajanja jednog prehrambenog proizvoda. Sažeto po IFST (1993) definiciji, rok trajanja podrazumeva period u kome je proizvod prihvatljiv za konzumaciju.

Time se podrazumeva da je u roku trajanja, proizvod:

1. bezbedan za upotrebu,
2. ima očuvana organoleptička svojstva (miris, ukus, viskoznost, i sl.), i
3. ima očuvane nutritivne vrednosti.

Nakon razumevanja roka trajanja prehrambenog proizvoda, možemo razmatrati mnoge tehnologije očuvanja istog. Ovom prilikom baziraćemo se na najnovije tehnologije, MAP i SKIN, koje su međusobno slične u izboru opreme, ali daju akcenat na različite osobine proizvoda.

Šta je MAP?

MAP (Modified Atmosphere Packaging) je pakovanje gde se redovna atmosfera koju udišemo menja za drugu – izmenjenu.
Osnovni razlog za to je sprečavanje rasta osnovnih mikroba, odnosno stvaranje nepovoljnih uticaja za njihove metaboličke potrebe. Prema tipu proizvoda, i preovlađujućim tipovima mikroba, određuje se i pravilna tehnologija pakovanja i održanja. U slučaju MAP tehnologije, kritiča je ispravan odabir injektovanog gasa.

U modernom pakovanju, pretežno se koriste 2 gasa, samostalno ili u kombinaciji: Kiseonik, UgljenDioksid, i Azot. U pravilnoj razmeri koriste se za pakovanje svežeg mesa, voća, povrća, kao i gotovih jela, sendviča i slično.

Ugljen dioksid CO2 je snažan inhibitor rasta za veliki broj bakterija i plesni. Upotrebljava se u minimalnoj količini 20%. Iako je snažan kao inhibitor, u velikoj koncentraciji stvara nepovoljne efekte na boju i miris proizvoda.

Azot N2 se koristi najčešće gde je potrebna eliminacija kiseonika, ili ga koristimo kao “punioc” gde je velika koncentracija masnoće u proizvodu koja apsorbuje ugljen dioksid. Klasičan primer gde se koristi 100% azot su suve grickalice.

Kiseonik O2 inače dozvoljava rast bakterija i plesni, ali ima odličnu primenu u kontrolisanoj količini. Glavni razlozi za uvođenje kiseonika u pakovanje su očuvanje boje kod crvenih mesa, očuvanje respiracije kod voća, i kao inhibitor razvoja anaerobnih mikroba.

Uvođenje ovih gasova daje bitan zadatak ambalaži – folija i posuda. Moraju biti upareni pravilno, i moraju posedovati nepropusna svojstva za date gasove u upotrebi. Prema gasu koji se koristi izražava se permeabilnost posude i folije, odnosno propusnost na kiseonik i vodenu paru.

Mehanički, moramo obezbediti nisku temperaturu spoja, kao i minimalnu snagu spoja posude i folije. Deluje kompleksno, ali iskusni implementatori mogu plasirati pravu kombinaciju mašine, posude i folije spram vašeg proizvoda, što daje sigurnost prilikom pokretanja novog projekta.

Moderni izbor posude su višeslojne PET/PE posude, dok se kod pokrivnih folija koristi višeslojni sistem koji najčešće uključuje EVOH (Etilen-vinil-alcohol) komponentu koja ima izvrsna svojstva nepropusnosti na gas i vodenu paru.

Sumirano, najvažnije prednosti MAP tehnologije su:

1. Održanje kvaliteta proizvoda
2. Produženje roka trajanja
3. Smanjenje potrebe za aditivima
4. Očuvanje strukture paketa u krutim posudama od PET materijala

Šta je SKIN?

SKIN tehnologija koristi vakuumsku sredinu za proizvod, odnosno pandan je klasičnom vakuum paketu, ali daje izuzetan efekat na estetskom izrazu i prezentaciji. Koristi se za najbolje primerke mesnih proizvoda, starene bifteke, skupocene filee ribe, kao i morske plodove.

Zadatak ambalaže je: visoka nepropusnost na kiseonik i vodenu paru, potrebna je visoka čvrstoća posude radi održavanja pravilnog oblika, i veoma bitno za pokrivnu foliju je transparentnost i termoformirajuće svojstvo kako bi dobili prirodan i potpuno pokriven proizvod.

Upotreba SKIN tehnologije je ograničena, ali pravilnim odabirom daje vrhunske rezultate u prezentaciji kvalitetnih proizvoda.

Primena MAP i SKIN tehnologije nikako ne eliminiše potrebu za očuvanjem hladnog kruga. Samo u potpuno kontrolisanom krugu proizvodnje i procesiranja, završno pakovanje daje pun efekat. U saradnji sa HACCP standardom, dobijamo najbolje i održive rezultate.

Ne treba zaboraviti da nakon pakovanja dolazi novi kritični ciklus – logistika i transport proizvoda do tačke prodaje – POS (Point Of Sale). Za sledeću priliku pripremamo interesantne načine zaštite proizvoda tokom transporta za očuvanje kvaliteta, kao i eliminacije povrata robe

Petruzalek d.o.o.
Ugrinovački put bb
office@petruzalek.rs
www.petruzalek.rs
Tel: + 381 11 7480 271