SUSTAINABILITY SERVED

Náš Závazek
Vyrábět stále udržitelnější obaly a vědomě podporovat jejich zavádění
Věnujeme pozornost udržitelnosti našich produktů po celou dobu jejich životního cyklu.

Během výroby: :Ekodesign snižuje množství materiálu, spotřebu energie potřebnou pro dopravu a logistický dopad například tím, že využívá méně místa v přepravním boxu.

Na konci doby životnosti: usilujeme o šíření relevantních informací týkajících se pravidel likvidace.

Náš Strategický Plán

ŘEŠENÍ RESPEKTUJÍCÍ ZÁSADY OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

ČIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ENVIRONMENTÁLNÍ STOPA

SOCIÁLNÍ IMPAKT

Cílem je kruhovost v celém dodavatelském řetězci

Inovace vždy s pozitivním efektem. Zakládáme si na intenzivním zapojení výzkumu a vývoje vytvářet stále oběhovější a udržitelnější produkty. Celá skupina, vedená inovacemi, je zapojena do klíčové role společnosti: zajištění udržitelnosti plastového dodavatelského řetězce. Jedná se o ambiciózní projekt, který rozvíjíme prostřednictvím spolupráce s regulačními orgány v 12 zemích, v nichž působíme.

Chceme, aby naše jednání vycházelo z příčiny problému

Řešení se dívá daleko dopředu. Problematika plastů v našich mořích nás ovlivňuje a my se k ní můžeme postavit dvěma způsoby:

  • aktivováním partnerství s dodavateli rPET z nejvíce ohrožených oblastí, aby se zvýšila informovanost o dané problematice a stimulovalo oběhové hospodářství.
  • organizováním akcí zaměřených na sběr odpadu v našich regionech podél pobřeží a řek, včetně zapojení spolupracovníků a zúčastněných stran.

Měříme dopad, abychom jej nadále snižovali.

Řešení se dívá daleko dopředu. Problematika plastů v našich mořích nás ovlivňuje a my se k ní můžeme postavit dvěma způsoby:

  • aktivováním partnerství s dodavateli rPET z nejvíce ohrožených oblastí, aby se zvýšila informovanost o dané problematice a stimulovalo oběhové hospodářství.
  • organizováním akcí zaměřených na sběr odpadu v našich regionech podél pobřeží a řek, včetně zapojení spolupracovníků a zúčastněných stran.

Ceníme si našich lidí a našich regionů

Pro udržitelnější budoucnost. Naše politika si váží mladých talentů a spjatá s daným regionem. Zavázali jsme se podporovat osvědčené postupy, pracovní etiku a šířit jasné a ověřené informace, organizovat školicí a osvětové akce pro školy a komunity. Investujeme do zdraví a bezpečnosti jako základních hodnot, které jsou schopny zaručit dobré životní podmínky našich zaměstnanců.

POTŘEBUJETE PODROBNÉ INFORMACE?

SPOJTE SE S NÁMI!

Nechte nám své telefonní číslo, a my Vám zavoláme zpět,

Kliknutím na tlačítko „Přijímám“ prohlašuji, že jsem přijal Zásady ochrany osobních údajů.

popř. vyplňte formulář s Vaším dotazem.

Kontaktní Formulář