SUSTAINABILITY SERVED

Náš Závazek
Vyrábět stále udržitelnější obaly a vědomě podporovat jejich zavádění
Věnujeme pozornost udržitelnosti našich produktů po celou dobu jejich životního cyklu.

Během výroby: :Ekodesign snižuje množství materiálu, spotřebu energie potřebnou pro dopravu a logistický dopad například tím, že využívá méně místa v přepravním boxu.

Na konci doby životnosti: usilujeme o šíření relevantních informací týkajících se pravidel likvidace.

Náš Strategický Plán

ŘEŠENÍ RESPEKTUJÍCÍ ZÁSADY OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

ČIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ENVIRONMENTÁLNÍ STOPA

SOCIÁLNÍ IMPAKT

Cílem je kruhovost v celém dodavatelském řetězci

Inovace vždy s pozitivním efektem. Zakládáme si na intenzivním zapojení výzkumu a vývoje vytvářet stále oběhovější a udržitelnější produkty. Celá skupina, vedená inovacemi, je zapojena do klíčové role společnosti: zajištění udržitelnosti plastového dodavatelského řetězce. Jedná se o ambiciózní projekt, který rozvíjíme prostřednictvím spolupráce s regulačními orgány v 12 zemích, v nichž působíme.

Chceme, aby naše jednání vycházelo z příčiny problému

Řešení se dívá daleko dopředu. Problematika plastů v našich mořích nás ovlivňuje a my se k ní můžeme postavit dvěma způsoby:

  • aktivováním partnerství s dodavateli rPET z nejvíce ohrožených oblastí, aby se zvýšila informovanost o dané problematice a stimulovalo oběhové hospodářství.
  • organizováním akcí zaměřených na sběr odpadu v našich regionech podél pobřeží a řek, včetně zapojení spolupracovníků a zúčastněných stran.

Měříme dopad, abychom jej nadále snižovali.

Řešení se dívá daleko dopředu. Problematika plastů v našich mořích nás ovlivňuje a my se k ní můžeme postavit dvěma způsoby:

  • aktivováním partnerství s dodavateli rPET z nejvíce ohrožených oblastí, aby se zvýšila informovanost o dané problematice a stimulovalo oběhové hospodářství.
  • organizováním akcí zaměřených na sběr odpadu v našich regionech podél pobřeží a řek, včetně zapojení spolupracovníků a zúčastněných stran.

Ceníme si našich lidí a našich regionů

Pro udržitelnější budoucnost. Naše politika si váží mladých talentů a spjatá s daným regionem. Zavázali jsme se podporovat osvědčené postupy, pracovní etiku a šířit jasné a ověřené informace, organizovat školicí a osvětové akce pro školy a komunity. Investujeme do zdraví a bezpečnosti jako základních hodnot, které jsou schopny zaručit dobré životní podmínky našich zaměstnanců.

POTŘEBUJETE PODROBNÉ INFORMACE?

SPOJTE SE S NÁMI!

Nechte nám své telefonní číslo, a my Vám zavoláme zpět,

Kliknutím na tlačítko „Přijímám“ prohlašuji, že jsem přijal Zásady ochrany osobních údajů.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

popř. vyplňte formulář s Vaším dotazem.

Kontaktní Formulář