В УСЛУГА НА УСТОЙЧИВОСТТА

Нашият Ангажимент
Да произвеждаме все по-устойчиви опаковки и да популяризираме разумната им употреба
Погрижили сме се за устойчивостта на нашите продукти през целия им жизнен цикъл.

В производството: екологичният дизайн намалява количеството на материала, употребата на енергия, включително при транспорта и влиянието върху логистиката, например използването на по-малко пространство в хладилния камион.

В употребата: характеристиките спомагат за намаляване на разхищението на хранителни продукти, които водят също така до замърсяване на околната среда.

В края на жизнения цикъл: работим за разпространението на правилното познаване на правилата за обезвреждане на отпадъците.

Нашият Стратегически План

КРЪГОВИ РЕШЕНИЯ

ПОЧИСТВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОТПЕЧТЪК ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

СОЦИАЛНО ВЛИЯНИЕ

Цели, свързани с кръговата икономика в цялата производствена верига

Иновацията винаги оказва положително влияние. На първо място ще посочим силната ни ангажираност в Изследвания и Развойна дейност, за произвеждане на продукти, които съответстват в по-голяма степен на кръговата икономика и са все по-устойчиви, цялата група има ключова роля в предприятието: прави устойчив сектора на пластмасата. Амбициозен проект, който осъществяваме в сътрудничество с регламентиращите органи в 12 страни, в които работим.

Искаме да разрешим проблема още с неговата поява

Решението е далновидно. Проблемът с пластмасата в моретата ни засяга и се опитваме да се справим с него по два начина:

  • като активираме партньорства с доставчици на rPET, които идват от най-рисковите зони, за сенсибилизиране по темата и стимулиране на кръговата икономика.
  • като организираме събития за събиране на отпадъци на нашата територия, по продължение на бреговете и реките, като се включват сътрудници и заинтересовани страни.

Измерваме отпечатъка, който оставяме върху околната среда, за да го намалим.

Решението е далновидно. Проблемът с пластмасата в моретата ни засяга и се опитваме да се справим с него по два начина:

  • като активираме партньорства с доставчици на rPET, които идват от най-рисковите зони, за сенсибилизиране по темата и стимулиране на кръговата икономика.
  • като организираме събития за събиране на отпадъци на нашата територия, по продължение на бреговете и реките, като се включват сътрудници и заинтересовани страни.

Да предадем стойност на нашите хора и нашите територии

За едно по-устойчиво бъдеще. . Нашата политика предава стойност на младите таланти и е близка до територията. Ангажираме се да популяризираме добрите практики, етиката на работа и да разпространяваме точна и проверена информация, като организираме събития с образователна насоченост, които включват училища и общности. Инвестираме в здравето и в безопасността като основни ценности, които могат да гарантират доброто състояние на нашите сътрудници.

ЖЕЛАЕТЕ ЛИ ПО-ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ?

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!

Въведете телефонния си номер и ние ще ви се обадим

С настоящото декларирам, че съм приел разпоредбите за защита на данните. *

или попълнете формуляра, ако искате да ни зададете въпрос.

КОНТАКТНА ФОРМА