В УСЛУГА НА УСТОЙЧИВОСТТА

Нашият Ангажимент
Да произвеждаме все по-устойчиви опаковки и да популяризираме разумната им употреба
Погрижили сме се за устойчивостта на нашите продукти през целия им жизнен цикъл.

В производството: екологичният дизайн намалява количеството на материала, употребата на енергия, включително при транспорта и влиянието върху логистиката, например използването на по-малко пространство в хладилния камион.

В употребата: характеристиките спомагат за намаляване на разхищението на хранителни продукти, които водят също така до замърсяване на околната среда.

В края на жизнения цикъл: работим за разпространението на правилното познаване на правилата за обезвреждане на отпадъците.

Нашият Стратегически План

КРЪГОВИ РЕШЕНИЯ

ПОЧИСТВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОТПЕЧТЪК ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

СОЦИАЛНО ВЛИЯНИЕ

Цели, свързани с кръговата икономика в цялата производствена верига

Иновацията винаги оказва положително влияние. На първо място ще посочим силната ни ангажираност в Изследвания и Развойна дейност, за произвеждане на продукти, които съответстват в по-голяма степен на кръговата икономика и са все по-устойчиви, цялата група има ключова роля в предприятието: прави устойчив сектора на пластмасата. Амбициозен проект, който осъществяваме в сътрудничество с регламентиращите органи в 12 страни, в които работим.

Искаме да разрешим проблема още с неговата поява

Решението е далновидно. Проблемът с пластмасата в моретата ни засяга и се опитваме да се справим с него по два начина:

  • като активираме партньорства с доставчици на rPET, които идват от най-рисковите зони, за сенсибилизиране по темата и стимулиране на кръговата икономика.
  • като организираме събития за събиране на отпадъци на нашата територия, по продължение на бреговете и реките, като се включват сътрудници и заинтересовани страни.

Измерваме отпечатъка, който оставяме върху околната среда, за да го намалим.

Решението е далновидно. Проблемът с пластмасата в моретата ни засяга и се опитваме да се справим с него по два начина:

  • като активираме партньорства с доставчици на rPET, които идват от най-рисковите зони, за сенсибилизиране по темата и стимулиране на кръговата икономика.
  • като организираме събития за събиране на отпадъци на нашата територия, по продължение на бреговете и реките, като се включват сътрудници и заинтересовани страни.

Да предадем стойност на нашите хора и нашите територии

За едно по-устойчиво бъдеще. . Нашата политика предава стойност на младите таланти и е близка до територията. Ангажираме се да популяризираме добрите практики, етиката на работа и да разпространяваме точна и проверена информация, като организираме събития с образователна насоченост, които включват училища и общности. Инвестираме в здравето и в безопасността като основни ценности, които могат да гарантират доброто състояние на нашите сътрудници.

ЖЕЛАЕТЕ ЛИ ПО-ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ?

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!

Въведете телефонния си номер и ние ще ви се обадим

С настоящото декларирам, че съм приел разпоредбите за защита на данните. *
Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

или попълнете формуляра, ако искате да ни зададете въпрос.

КОНТАКТНА ФОРМА