Месо и риба допълнителни продукти

МОЛЯ, ИЗБЕРЕТЕ ТИПА РЕШЕНИЕ ЗА ОПАКОВАНЕ, КОЕТО ТЪРСИТЕ.

Абсорбиращи подложки

Хартиени пликове за опаковане на риба

Опаковъчна хартия

Вакуумни торбички

ЖЕЛАЕТЕ ЛИ ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ?